Sản phẩm

Hình
của
product image

Tư vấn công nghệ máy móc sản xuất cồn mật chất lượng cao

Tư vấn chuyển giao mô hình sản xuất cồn mật phù hợp với chi phí sản xuất hộ gia đình.

Khả năng sản xuất: 1 tấn/ngày, 2 tấn/ngày, 4 tấn/ngày.

Liên hệ Hotline : 0979 794 795 .KS. Lâm Thành Nhân





Products > 
Tư vấn công nghệ sản xuất cồn khô
  • x