Tin tức

Thời gian cháy của cồn thạch

(13/10/2016)


Cồn thạch giá rẻ có thể cháy tới 30 phút, không có cặn, nhiệt trị cao rất hiệu quả kinh tế. Liên hệ chúng tôi để có báo giá tốt nhất: 0902902924. Ms. Hương


Video phần 1: Thời gian cháy của cồn thạch giá rẻ
 

Video phần 2: Thời gian cháy của cồn thạch giá rẻ
 
Các chỉ tiêu so sánh Cồn Thạch Cồn khô Gas Mini Bếp từ
Thời gian cháy/4500đồng nguyên liệu 30 Phút 32 Phút 25 Phút 60 Phút
Nhiệt trị (Kcal) 680 360 720  
Mùi đặc trưng etanol Cay Ko Ko
Cặn sau khi cháy 1% 10% Ko Ko
Xuất đầu tư ban đầu (01 bếp) 50.000VND 50.000VND 280.000VND 500.000VND
Thời gian khấu hao thông thường 12 Tháng 12 Tháng <12 Tháng < 12 Tháng
Tính lưu động Dễ dàng Dễ dàng Dễ dàng Ko dễ dàng
Mức độ an toàn An toàn An toàn Nguy hiểm An toàn


<< Quay lại


Reporter :  webmaster
Source : 


  • x